رد گزارش شورای امنیت از سوی طالبان - گزارشی از سیر کاکر، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲