آینده نامعلوم مهاجران افغان در پاکستان - جواد همدانی، از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۸