واکنش‌ها در اروپا و امریکا به کشته‌شدن رئیسی - مرضیه حسینی و احمد صمدی گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱