تملق خواهی طالبان از شاعران - گزارشی از نجیب پاسون، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷