انتقاد از رویکرد اداره بایدن در قبال طالبان - گفت‌وگو با خالد پشتون

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰