تاکید امریکا به ادامه کمک‌ها به افغانستان - عارف یعقوبی، از مقابل کاخ سفید، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰