پاسخ ملا یعقوب به اتهامات همسایگان گفت‌وگو با عبدالله خنجانی، معین پیشین وزارت دولت

پاسخ ملا یعقوب به اتهامات همسایگان گفت‌وگو با عبدالله خنجانی، معین پیشین وزارت دولت در امور صلح

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰