مخالفت اتحادیه اروپا با اعدام‌ها توسط طالبان-گفت‌وگو با فریما نوابی، دیپلومات پیشین

مخالفت اتحادیه اروپا با اعدام‌ها توسط طالبان گفت‌وگو با فریما نوابی، دیپلومات پیشین و پژوهشگر حقوق بشر

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲