تداوم نبرد اعلام‌ناشده طالبان علیه زنان - گزارشی از لیمه آفشید، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵