سیاه‌ترین روزهای زندگی مردم غزه در اردوگاه شهر رفح - گزارشی از اسما سرگند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹