نهاد رواداری از بازداشت، شکنجه و کشتار در حاکمیت طالبان پرده برداشته است

گزارش تازه نهاد رواداری از بازداشت، شکنجه و کشتار در حاکمیت طالبان پرده برداشته است حامد حیدری گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲