فقر روزافزون و جیب خالی مردم در روزهای عید

فقر روزافزون و جیب خالی مردم در روزهای عید؛ باشندگان قندهار از وضعیت نامناسب مالی شکایت دارند. رحمان کاکر گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷