پایان سفر منطقه‌ای بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا - صدف امیری، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱