حمایت طالبان از حمله انتقام‌جویانه ایران به اسرائيل- گفت‌وگو با سانگه صدیقی، فعال سیاسی

حمایت طالبان از حمله انتقام‌جویانه ایران به اسرائيل- گفت‌وگو با سانگه صدیقی، فعال سیاسی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶