تلاش طالبان برای آزادسازی ذخایر ارزی-گفت‌وگو با میر شکیب میر

تلاش طالبان برای آزادسازی ذخایر ارزی-گفت‌وگو با میر شکیب میر

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰