شرکت طالبان در نشست ناروی - مصدق پارسا، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۵