دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد - عارف یعقوبی و ملکه احمدزی جزئیات می‌دهند:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹