پاسخ ملا یعقوب به اتهام‌های همسایگان-گفت‌وگو با سید اکبر آغا، عضو پیشین رهبری گروه طالبان

پاسخ ملا یعقوب به اتهام‌های همسایگان گفت‌وگو با سید اکبر آغا، عضو پیشین رهبری گروه طالبان

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰