یک جوان افغان به اتهام حمله با چاقو به یک زن در آلمان دستگیر شد

پولیس آلمان یک جوان ۱۹ ساله افغان را به اتهام حمله با چاقو به یک زن ۴۱ ساله آلمانی در شهر فرانکفورت دستگیر کرد. سیامک هروی گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳