حمایت امریکا از اعزام نیروهای کنیا به هائیتی

هائیتی از کشورهای قاره امریکاست که درگیر بحران سیاسی و بشری گسترده شده‌است. الیاس منصور، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵