انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری امریکا-پویا هاشمی گزارش می‌دهد

انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری امریکا پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷