حمله اسرائيل به اردوگاه آوارگان در رفح-اشکان صفایی گزارش می‌دهد

حمله اسرائيل به اردوگاه آوارگان در رفح-اشکان صفایی گزارش می‌دهد

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷