تظاهرات جهانی علیه کشتار هزاره‌ها

تظاهرات جهانی علیه کشتار هزاره‌ها ادریس جویا، تهمینه رستمی و نصیر ندیم، خبرنگاران افغانستان اینترنشنال از شهره‌های مختلف اروپا از میان معترضین گزارش می‌دهند:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱