واکنش سازمان ملل به اعدام دو نفر در غزنی-گفت‌وگو با میر عبدالواحد سادات

واکنش سازمان ملل به اعدام دو نفر در غزنی گفت‌وگو با میر عبدالواحد سادات، رئيس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴