نصیر بهزاد، خبرنگار ما در مورد وضعیت مهاجران افغان در بریتانیا و پاکستان توضیح می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷