ادعاهای طالبان در بوته آزمایش زمان - نقیب بیان، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴