مانور‌های نظامی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۳-علیرضا محبی گزارش می‌دهد

مانور‌های نظامی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۳ علیرضا محبی گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳