اخراج یک خانواده افغان از آلمان

اخراج یک خانواده افغان از آلمان احمد صمدی، از برلین در مورد سخت‌گیری دولت آلمان در برابر مهاجرین افغان گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹