یک سالگی زلزله مرگبار ترکیه - فرزیا ثابتی، از انقره گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸