اعتراضات مخالفان جمهوری‌اسلامی به انتخابات پارلمانی ایران-تهمینه رستمی گزارش می‌دهد

اعتراضات مخالفان جمهوری‌اسلامی به انتخابات پارلمانی ایران تهمینه رستمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از فرانکفورت گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱