لغو تابعیت بریتانیایی شامیما بیگم - بردیا افشین، توضیح می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴