نارضایتی حزب مسلم لیگ از تاخیر اعلام نتایج انتخابات-گفت‌وگو با شریف غالب، مشاور پیشین

نارضایتی حزب مسلم لیگ از تاخیر اعلام نتایج انتخابات گفت‌وگو با شریف غالب، مشاور پیشین امور پالیسی وزارت خارجه افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰