نشست کمیسیون عالی نظامی امریکا و عراق-گفت‌وگو با شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه

نشست کمیسیون عالی نظامی امریکا و عراق گفت‌وگو با شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶