مجمع عمومی سازمان ملل؛ پیام رهبران جهان به افغانستان چه بود؟گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی

مجمع عمومی سازمان ملل؛ پیام رهبران جهان به افغانستان چه بود؟ گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی، کارشناس روابط بین‌الملل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹