ادامه حملات اسرائيل بر نوار غزه-براء شانطی از غزه گزارش می‌دهد

ادامه حملات اسرائيل بر نوار غزه براء شانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷