حکم ۱۴ سال حبس دیگر در پاکستان برای عمران خان و همسرش - میرویس اوریا گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱