انتحاری؛ سیر دفاعی طالبان - گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲