زیارتگاه هوفیان، از مراکز باستانی، تصوف و عرفان در ولایت پروان - گزارشی از نجیب‌ پاسون

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۳۱