دادخواهی برای مهاجران افغان در پاکستان-گفت‌وگو با عبدالحمید جلیلی

دادخواهی برای مهاجران افغان در پاکستان گفت‌وگو با عبدالحمید جلیلی، فعال امور مهاجرین در خیبر پشتونخواه

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰