حمایت امریکا از قطعنامه شورای امنیت درباره افغانستان - فواد امان، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴