نشست مخالفان طالبان در ویانا و اظهارات محمد محقق در این نشست چه پیامی داشت؟

نشست مخالفان طالبان در ویانا و اظهارات محمد محقق در این نشست چه پیامی داشت؟ گفت‌وگو با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴