نگرانی از عدم حضور زنان در نشست دوحه-گزارشی از الهام کریمی، افغانستان اینترنشنال

نگرانی از عدم حضور زنان در نشست دوحه گزارشی از الهام کریمی، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲