آمار تلفات جنگ در پاکستان - صمصامه سیرت، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱