طالبان هشت نفر به شمول یک زن را در ملاء عام شلاق زدند.

گفت‌وگو با نوید محسنی، آگاه امور دینی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷