فشار پاکستان بر هیات طالبان-گفت‌وگو با جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار

فشار پاکستان بر هیات طالبان گفت‌وگو با جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴