حمله اسرائيل بر غزه-اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اورشلیم گزارش می‌دهد

حمله اسرائيل بر غزه اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اورشلیم گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹