بحث روز: افغانستان آزاد و افغانستان طالبان

بحث روز: افغانستان آزاد و افغانستان طالبان گفت‌وگو با شاه گل رضایی، عضو پیشین پارلمان، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی و هاشم دانش، فعال سیاسی بحث روز را در یوتیوب ببینید: https://www.youtube.com/watch?v=pn8njZfAEyE

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱