افزایش حملات جبهات مخالف طالبان-گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال

افزایش حملات جبهات مخالف طالبان-گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱