مراسم وداع با دولتمند خال - شهناز کاملزاده، از دوشنبه، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵