فروپاشی نهاد عدلی و قضایی؛ گروهی از سارنوالان می‌گویند حدود ۲۵۰۰ دادستان برکنار شده‌اند

۱۴۰۱/۴/۲۷

گروهی از سارنوالان اداره لوی سارنوالی افغانستان با ارسال مجموعه‌ای از فایل‌های صوتی به افغانستان اینترنشنال می‌گویند بعد از ورود طالبان از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سارنوال از سرتاسر کشور برکنار شده‌اند.

در این فایل‌ها گفته شده است که در این مدت دستکم ۲۶ دادستان کشته شده‌اند.

در آخرین مورد روز یکشنبه،‌ ۲۶ سرطان منابع محلی از ولایت خوست گفتند ممتاز شیرزی سارنوال امنیت ملی حکومت پیشین و استاد یک دانشگاه خصوصی در ولایت خوست روز شنبه به قتل رسیده است.

ممتاز شیرزی روز جمعه در شهر خوست توسط افراد ناشناس اختطاف شده بود.

او پس از به‌قدرت رسیدن طالبان ۱۰ روز در زندان این گروه بود.

در مجموعه‌ای از فایل‌های صوتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، برخی از سارنوال‌ها در مورد ترورهای هدفمند دادستان‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

یک سارنوال زن که می‌گوید "به دلیل تهدیدات و تعقیبات مجرمان و طالبان" نمی‌تواند نامش را افشا کند در یکی از فایل‌ها صوتی گفته است با وجودی که همکاران آن‌ها سند تحصیلی ماستری و دکترا داشتند و تجربه مسلکی کافی داشتند، از وظایف‌شان برکنار شده‌اند.

او می‌گوید "طبقه اناث" بودن به عنوان یکی از دلایل برکناری سارنوالان مطرح بوده است.

این سارنوال اذعان کرده است که نفس داشتن پیشینه کاری در دوره جمهوریت نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل برکناری دادستان‌ها مطرح شده است.

او تاکید کرد که محافظان طالبان در ادارات مربوط به لوی سارنوالی به دادستان‌های زن اجازه ورود نداده‌اند.

در این فایل‌ها گفته شده است که طالبان از کارمندان اداری لوی سارنوالی تا زمانی استفاده کرده‌اند که افراد گماشته شده خودشان کار را از آن‌ها یاد گرفته و بر امور اداری مسلط شده‌اند، بعد از آن کارمندان اداری را سبک‌دوش کرده‌اند.

این گروه از سارنوالان گفته‌اند که کارمندان اداره لوی سارنوالی امروز در نبود عدالت در حال بیکاری، ترور، ناپدید شدن اجباری، بازداشت خودسرانه و مهاجرت به کشورهای دیگر قرار دارند.

این سارنوال‌ها می‌گویند برکنار دسته‌جمعی سارنوالان سبب تضعیف حاکمیت قانون، ترویج بیشتر نابرابری و تضعیف عدالت خواهد شد.

این سارنوال زن می‌گوید همکارانش از طرف زندانیانی که توسط طالبان آزاد شده‌اند، مورد تهدید قرار گرفته‌اند و "همه‌روزه ترور و یا ناپدید می‌شوند."

یکی دیگر از سارنوالان در این فایل‌ها گفته است از آنجایی که ما دوسیه‌های مجرمان را بررسی کرده بودیم و از محاکم خواستار مجازات آن‌ها در پرتو قانون شده بودیم، آن‌ها بعد از به قدرت رسیدن در برابر سارنوالان خصومت داشته باشند.

سفیران - فصل سوم
خبرها
روسیه گردی با چهار چرخ

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید